Державний іспит

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Питання до державного іспиту з дисципліни

«Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»