Наукові публікації

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Публічна інформація

Наукові статті кафедри

 1. Касянчук В. В. Бергілевич О.М., Кустуров В.Б. Аналіз мікробної контамінації туш свиней в процесі забою та первинної обробки // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: «Ветеринарні науки». – Львів: НУВМБТ ім. С.З. Ґжицького, 2017. – Т. 19, № 77. – С. 194-199
 2. Любчак В.П., Тимченко А.С., Анциферова І.В. Виявлення критичних ланок в забезпеченні якості компонентів крові при підготові їх до гемотрансфузій. Гематологія та переливання крові. 2017. 105-110.
 3. Гаркавенко Т.О., Бергілевич О.М. Вивчення антибіотикорезистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин та птиці до β-лактамів в Україні. // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія», 2 № 31, 2017, С. 33 – 45
 4. Розподіл алельних варіантів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації у пацієнтів із гострим коронарним синдромом / В.Ю. Гарбузова, О.А. Обухова, І.О. Розуменко, Є.І. Дубовик, Т.М. Олешко, Є.А. Гарбузова, Д.B. Швачко, О.В. Атаман // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017. – Том 21. – С. 306–310.
 5. Дьяченко А.Г., Ефремин Р.С., Грабовый С.Л., Бутенко В.Н. Коинфекция вируса иммунодефицита человека и вируса гепатита С. Смена парадигмы? // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2017.- № 1(28).-С.84-89.
 6. Dyachenko P.A. and Dyachenko A.G. The Spectrum of Herpesvirus Infections of the Nervous System in Adult Patients in Ukraine: A Prospective Single Center Study. International Neuropsychiatric Disease Journal (INDJ), 9(4): 1-10, 2017; Article no. INDJ.35179.
 7. Gorobchenko K. and Dyachenko A. Intestinal Dysbiosis in Systemic Inflamation and Possibilities of Its Correction with Probiotics. Microbiology Research Journal International (MRJI), 20(6): 1-9, 2017; Article no. MRJI.34534.
 8. Gorobchenko K. N., Dyachenko A. G., Savinova O. M., Ivakhnjuk T. V. Effects of Probiotics on Intestinal Microflora of Patients with HIV. Врачеб. дело. 2017, № 8, c.110-114.
 9. ZnS Quantum Dots Encapculated with Alginate: Synthesis and Antibacterial Properties / L.I. Hrebenyk, T.V. Ivakhniuk, L.F. Sukhodub  // Proceedings of the 2017 IEEE  7 th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2017). September 10–15, 2017, Zatoka, Ukraine: Sumy state university, 2017. – Part 4. – P. 04NB07-1-7.
 10. Взаимоотношения между мозгом и микрофлорой кишечника в условиях нормы и экспериментальной патологии / О.С. Моложава, Т.В. Івахнюк, О.М. Макаренко, Р.Р. Брозь // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія. – Полтава: УМСА, 2017. – Т.17, Випуск 4 (60). –  С. 277-283.
 11. Грабовий С. Л., Дьяченко А. Г., Панасенко Л. М., Масюк Л. А., Бутенко В. М. Про ефективність реалізації заходів з антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих за результатами оцінки регіональної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД. Укр. ж. медицини, біології та спорту – 2018, Том 3, № 2 (11), с.153-160.
 12. Dyachenko P.A., Dyachenko A.G. Tuberculosis meningoencephalitis in patient co-infected with herpes simplex virus. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.–2018.–№ 3(34).–С.32-35.
 13. Касянчук В.В, Бергілевич О.М., Кустуров В.Б., Дерябін О.М. Резистентність ізолятів Escherichia coli, виділених з поверхні туш свиней до антибактеріальних препаратів. Ветеринарна біотехнологія, 2018- №32 (2). – Р. 219 – 229
 14. Касянчук В.В., Бергілевич О.М., Негай І.В. Вивчення антибактеріальних властивостей меду щодо метицилінрезистентних стафілококів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. – т 20, № 87. – С.13-18.
 15. Касянчук В.В. Бергілевич О. М. Негай І.В., Антибактеріальні властивості розчинів меду. Збірник накових праць “Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» ХДЗВА 2018, Вип. 35, Ч2, Том 3 «Ветеринарні науки».
 16. Касянчук В.В, Бергілевич О.М., Кустуров В.Б., Лоцкін І.М., Дерябін О.М. Bиявлення гена резистентності до метициліну в ізолятах S. aureus, виділених із молока корів – Ветеринарна біотехнологія 32(1), 2018. – С. 107-115
 17. Любчак В.В., Плакса В.М., Малігон О.І., Любчак В.П., Хоменко Л.М. Журнал «Врачебное дело»: у джерел 100-річної історії української медичної публіцистики. Лікарська справа (Врачебное дело). 2018. 7-8(26). C. 164-169. DOI: 10.31640/JVD.7- 8.2018(26).
 18. Любчак В. В., Загеребельна А. О., Любчак В. П. Підвищення якості надання трансфузіологічної допомоги під час використання нових методик проведення плазмаферезу при псоріазі // Врачебное дело. – 2018. – № 5-6. – С. 156-161. DOI: https://doi.org/10.31640/JVD.5-6.2018(27).
 19. Галушко Н.А. Еволюція системи харчування населення незалежної України /Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки.— 2018.— № 2—3. — С. 107 – 117.
 20. Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. Effect of the cryopowder “beet” on quality indicators of new curd desserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/11 (97), 2019, p. 52-59. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.154942
 21. Shkromada O., Skliar O., Pikhtirova A., Inessa G. (2019). Pathogens transmission and cytological composition of cow’s milk. Acta Vet Eurasia, 45 (3), 73-79., DOI:10.26650/actavet.2019.19004
 22. Pikhtirova, А.V., Ivchenko, V.D., Shkromada, O. I. (2019). Characteristics of the microscopic hair structure of domestic mammals from Equidae family. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2(2), 31–36. doi: 10.32718/ujvas2-2.07
 23. Громадське здоров’я та поведінкова економіка / В.А. Сміянов, В.О. Курганська, О.І. Сміянова, Н.О. Дрига // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 2 (80). С. 33-39.
 24. Сучасні тенденції у підготовці бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоровʼя» з дисципліни «Основи гігієни харчування» в Сумському державному університеті / В.В. Касянчук, О.М. Бергілевич, О.І. Сміянова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3 (81). С. 91 – 96.
 25. Громадське здоров’я та поведінкова економіка / Курганська В. О., Сміянов В. А., Сміянова О. І., Дрига Н. А. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. Укрмедкнига,- 2019. – №2 (80). – С. 33-39
 26. Vasyliev Y.K. I. A. Petrovsky and Implementation of Qualitative Approach / Y.K. Vasyliev, K.K. Vasiliev// Problemy sotsialnoi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny, 2019. – №1. – P. 99-102 (ISSN: 0869-866х (Print); 2412-2106 (Online))
 27. Сміянов В. А. Перспективи впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних систем на рівні первинної медико- санітарної допомоги / В.А. Сміянов, Н.О. Дрига // Україна. Здоров’я нації. – 2019. – № 1. – С. 159–166
 28. Громадське здоров’я та поведінкова економіка / В.А. Сміянов, В.О. Курганська, О.І. Сміянова, Н.О. Дрига // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 2 (80). С. 33-39
 29. Медико-соціологічне дослідження серед населення об’єднаних територіальних громад Сумської області щодо збереження власного здоров’я / Н.О. Дрига, В.І. Поцелуєв, В.А. Сміянов, А.М. Костенко // Україна. Здоров’я нації. – 2019. – № 3. С. 36-42.
 30. Кореляційний аналіз взаємозв’язків цитологічних показників та динаміки ранового загоєння опікових ран шурів при використанні хітозанових мембран у віковому аспекті / Корнієнко В.В., Погорєлов М.В., Голубнича В.М., Гусак Є.В., Олешко О.М. // Світ медицини та біології. – 2019. – №4 (70). – с. 193-197
 31. Губенко Г.В. Урбаністичний задум біоетики: етюди для свідомого громадянина // Філософія освіти. – 2019, 24(1), 231-241.
 32. Сміянов В. А., Дрига Н.О. Перспективи впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних систем на рівні первинної медико- санітарної допомоги / Україна. Здоров’я нації. – 2019. – № 1. – С. 159–166.
 33. Дрига Н.О., Поцелуєв В.І., Сміянов В.А., Костенко А.М. Медико-соціологічне дослідження серед населення об’єднаних територіальних громад Сумської області щодо збереження власного здоров’я / Україна. Здоров’я нації. – 2019. – № 3. С. 36-42.
 34. Kasianenko O. I., Kasianenko S. M., Paliy A. P., Petrov R. V., Kambur M. D., Zamaziy A. A., Livoshchenko L. P., Livoshchenko Ye. M., Nazarenko S. M., Klishchova Zh. E., Palii A. P. Application of mannan oligosaccaharides (Alltech Inc.) in waterfowl: Optimal dose and effectiveness. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, No. 3. P. 63–68.
 35. Klishchova, Zh. E. (2020). Study of the properties of nanoparticles of Ag and Zn citrates. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(100), 50–53. doi: 10.32718/nvlvet10009
 36. Складності своєчасної діагностики грипа у пацієнтів із хронічними захворюваннями (випадок із практики) / Г.Ю. Будко, Т.В. Івахнюк, Л.І. Кіптенко, О.М. Макаренко // Наукові перспективи. – 2020. –  № 4 (4). –  С. 139 -151.
 37. Pikhtirova A., Bujok J., Pecka-Kiełb E., Zachwieja A., Vasil M., Elečko J. and Zigo F. (2020). Fatty acid profile of ewe’s milk infected with Staphylococcus spp. Iranian Journal of Veterinary Research, Vol. 21, No. 3, Ser. No. 72, 216-220. DOI: 10.22099/IJVR.2020.34764.5134
 38. Хоменко Л.М., Сагер Л.Ю., Любчак В.В. Аналіз реклами служби крові в друкованих ЗМІ (на прикладі Сумського обласного центру служби крові). Галицький економічний вісник. 2020. 5(66). C. 170-179. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.
 39. Застосування методів поведінкової економіки у боротьбі з COVID-19 / Курганська В. О., Сміянов В. А. // Україна. Здоров’я нації. Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України. – Київ: Вид-во. «Експерт», – 2020.- №3(60). – С. 56-61.
 40. Закономірності розвитку епідемічного процесу вірусного гепатиту С в Cумській області/Укр.мед.часопис, 2020.— 6(140), Т.2 – XI/XII.—С.1-4 DOI: 10.32471/umj.1680-3051
 41. Застосування методів поведінкової економіки у боротьбі з COVID-19 / Сміянов В.А., Курганська В.О. // Україна. Здоров’я нації. – 2020. 3(60). С. 56-61.
 42. Сміянов В.А. Пандемія COVID-19 як кризоформуючий фактор здорового розвитку регіонів /Летуновська Н. Є., Васильєва Т. А., Сміянов В. А. // Вісник Сумського державного університету. – 2020. – № 3. – С. 191–198.
 43. Сміянов В.А. Негативний вплив COVID19 на галузі регіону: небезпеки для здоров’я та їх прогнозування / Н.Є. Летуновська, Т.А. Васильєва, В.А.Сміянов // Механізм регулювання економіки. – 2020. – № 3. – С. 46-58.
 44. Губенко Г.В. Структурування біоетичної освіти: нарощування біоетичного потенціалу, досвід, практики // Філософія освіти, 2020, 26(2), 109-120. DOI https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-2-8
 45. Hubenko Hanna. Boichenko Nataliia. The future of moral theories: reflecting on Torbjörn Tännsjö’s book «Setting Health-Care Priorities» // Journal of Philosophy ARHE – Serbia: NoviSad, 2020. – pp. 289-301.
 46. Interview with professor of philosophy Hans-Martin Sass, November 15-18, 2020 // Філософія освіти. Philosophy of Education, 2020, 23(2). – 234-244. DOI https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-2-13
 47. Zhike, L., Fotina, T., Petrov, R., Klishchova, Z., Fotin, A. (2021). Isolation, identification and Analysis of Drug Resistance of Salmonella Pullorum. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4(1), 33–38. doi: 10.32718/ujvas4-1.07
 48. Paliy, A.P., Petrov, R.V., Kovalenko, L.M., Livoshchenko, L.P., Livoshchenko, Y.M., Klishchova, Z.E., Bula, L.V., Ostapenko, V.I., Doletskyi, S.P., Palii, A.P. (2021). Effectiveness of a modern antiparasitic agent for deworming in domestic animals. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 10-17, doi: 10.15421/2020_302
 49. Standardization Issues of Test Methods for Engineering Nanomaterials / K. Dyadyura, L. Hrebenyk, T. Ivakhniuk, Y. Ivakhniuk, L. Sukhodub // Advanced Manufacturing Processes II, 2021.  – Р. 797-805.
 50. Intestinal microbiota in Alzheimer’s disease / T. Ivakhniuk, Y. Ivakhniuk // Georgian medical news. – 2021. – № 4 (313). – Р. 94-98.
 51. Applying the principles of behavioral economics in public health / Vladyslav A. Smiianov, Viktoriia O. Yasenok, Olha I. Smiianova // Public Health in Ukraine. – Germany: Akkon Hochschule für Humanwissenschaften, – 2021. – Band 5. – Р. 54-63.
 52. Vasyliev Y.K. The initial period of functioning of the medical faculty of the imperial university of the saint vladimir and teaching of medical police / Y.K. Vasyliev, K.K. Vasiliev, A. N. Zinchuk // Problemy sotsialnoi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny, 2021. – 29(1) – P. 165-172 (ISSN: 0869-866х (Print); 2412-2106 (Online))
 53. Vasyliev Y.K. The development of the teaching of medical police at higher medical schools in the russian empire/ Y.K. Vasyliev, K.K. Vasiliev// History of Medicine, 2021.- 7(1) – P. 3-12
 54. Nutrition of the Population of Ukraine and Diseases of Circulatory System/ Укр.мед.часопис, 2021.— 3 (143), Т.2. – V/VI.— DOI: 10.32471/umj.1680-3051.143.207007