ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

публічна інформація

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Сміянов Владислав Анатолійович, доктор медичних наук, професор,  очолює кафедру громадського здоров’я.

Сміянов В.А. у 2015 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Соціальна медицина», у 2017 р. отримав звання професора. За його безпосередньою участю в медичному інституті вперше в Україні з 2017 року відкрита нова спеціальність «Громадське здоров’я».

Має науково-педагогічний стаж більше 16 років, є автором більше 150 наукових праць, з яких 34 статті у виданнях, які обліковуються базою даних Scopus. Результати наукових досліджень Сміянова В.А. опубліковані у матеріалах Європейських конгресів, з’їздів та конференцій. За його участю видані: навчальний посібник з грифом МОН, 2 методичні рекомендації з грифом МОЗ, 3 монографії, 5 свідоцтв про авторське право, 1 нововведення.

Член редакційної колегії журналу «Wiadomosci Lekarskie», Польща (Scopus); журналу «Україна. Здоров’я нації», Україна; журналу Eastern Ukrainian Medical Journal (Східноукраїнський медичний журнал), Україна.

         Член галузевої експертної ради з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності «Громадське здоров’я» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

         Член експертної ради Державної акредитаційної комісії зі спеціальності «Медицина» та заступником голови навчально-методичної комісії Науково-методичної Ради МОН зі спеціальності «Медицина».

         Заступник голови науково-методичної комісії «Громадське здоров’я» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

         Член спеціалізованої вченої ради Д26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Член Вченої ради Сумського державного університету та Медичного інституту, заступник голови конференції трудового колективу Сумського державного університету.

Голова обласного осередку ВГО «Всеукраїнська медико-правова асоціація», член правління ВГО «Всеукраїнська медико-правова асоціація».

Член Громадської Ради при Сумській обласній державній адміністрації.