Історія розвитку

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

публічна інформація

наша історія

Кафедру громадського здоровʼя у Сумському державному університеті було створено у 2017 році, як випускаючу кафедру підготовки  спеціалістів з напряму «Громадське здоровʼя». Необхідність створення кафедри була обумовлена реформою галузі охорони здоров’я в Україні, що базується на зміщенні акценту з лікувальної на профілактичну через розбудову нової системи охорони громадського здоров’я за загальнонаціональним принципом, що передбачено Главою 22 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до вищевказаної постанови СумДУ перший в Україні отримав ліцензію на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти з метою підготовки фахівців за спеціальністю «Громадське здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (протокол №51/1 від 12.05.2017 р. та №49/1 від 21.04.2017 р.).

Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №560-р було затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Відповідно до п.3 даного плану заходів передбачалося розроблення та затвердження стандартів освіти та освітніх програм за спеціальністю «Громадське здоров’я» для забезпечення безперервного професійного розвитку, розроблення плану заходів з розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я.

Після створення кафедри громадського здоров’я до початку навчального 2017 року був проведений набір абітурієнтів на відповідну спеціальність. Кафедру створено шляхом об’єднання частини кафедри соціальної медицини та кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології. З початку заснування кафедри та до теперішнього часу завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Сміянов Владислав Анатолійович.

На даний час на кафедрі працює: 4 докторів наук, 4 професорів, 13 кандидатів наук, 5 доцентів, 4 старших викладачів та 6 асистентів, 13 аспірантів, 5 лаборантів та 2 препаратори.

Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальностей «Громадське здоровʼя» (бакалаври), «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія» (магістри), а також на кафедрі здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальностей «Профілактична медицина», «Теоретична медицина» та «Біологія». Основні рівні підготовки на кафедрі: бакалавр, магістр, аспірант, докторант, клінічний ординатор, післядипломна підготовка лікарів.