з/п

Курс Дисципліна спеціальність День Час Викладачі курсу Ел. пошта викладача
1. 1 Пропедевтика громадського здоров’я Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Сміянова О.І. o.smiyanova@med.sumdu.edu.ua
2. 2 Основи демографії та біостатистики. Основи епідеміології Громадське здоров’я, бакалаври понеділок 16:00 Васильєв Ю.К. y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua
3. 2 Основи медичного та соціального страхування Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Сміянова О.І. o.smiyanova@med.sumdu.edu.ua
4. 2 Основи оздоровчої освіти окремих соціальних груп Громадське здоров’я, бакалаври середа 16:00 Губенко Г.В. h.hubenko@med.sumdu.edu.ua
5. 2 Системи охорони здоров’я. Основи соціальної та медичної політики Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Сміянова О.І. o.smiyanova@med.sumdu.edu.ua
6. 3 Фармакоекономіка Громадське здоров’я, бакалаври середа 17:30 Булгакова А.О. a.bulhakova@med.sumdu.edu.ua
7. 4 Біостатистика. Методологія досліджень Громадське здоров’я, бакалаври понеділок 16:00 Васильєв Ю.К. y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua
8. 4 Управління якістю в системі охорони здоров’я Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Сміянова О.І. o.smiyanova@med.sumdu.edu.ua
9. 4 Якість життя, якісні дослідження в системі охорони здоров’я Громадське здоров’я, бакалаври середа 16:00 Губенко Г.В. h.hubenko@med.sumdu.edu.ua
10. 1 Біоетика в охороні здоров’я Громадське здоров’я, магістри середа 16:00 Губенко Г.В. h.hubenko@med.sumdu.edu.ua
11. 2 Громадське здоров’я. Організація та управління охороною здоров’я Громадське здоров’я, магістри четвер 16:00 Півень С.М. s.piven@med.sumdu.edu.ua
12. 2 Клінічна епідеміологія. Методика проведення наукових досліджень Громадське здоров’я, магістри понеділок 16:00 Васильєв Ю.К. y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua
13. 2 Історія медицини Медицина п’ятниця 16:00 Любчак В.В. vl.lyubchak@med.sumdu.edu.ua
14. 2 Деонтологія в медицині Медицина п’ятниця 16:00 Губенко Г.В h.hubenko@med.sumdu.edu.ua
15. 2 Охорона праці у галузі Медицина п’ятниця 16:00 Любчак В.В. vl.lyubchak@med.sumdu.edu.ua
16. 3 Етичні проблеми в медицині Медицина п’ятниця 16:00 Губенко Г.В h.hubenko@med.sumdu.edu.ua
17. 3 Статистичний аналіз, статистика в медицині Медицина п’ятниця 16:00 Васильєв Ю.К. y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua
18. 4 Соціальна медицина, громадське здоров’я Медицина, Педіатрія понеділок 16:00 Васильєв Ю.К.

Дрига Н.О.

Півень С.М.

Плахтієнко І.О.

y.vasilyev@med.sumdu.edu.ua

n.dryha@med.sumdu.edu.ua

s.piven@med.sumdu.edu.ua

i.snegiryova@med.sumdu.edu.ua

19. 4 Оториноларингологія Медицина,

Стоматологія

п’ятниця 16:00 Плахтієнко І.О.

Сміянов В.А.

i.snegiryova@med.sumdu.edu.ua

v.smiyanov@med.sumdu.edu.ua

20. 6 Соціальна медицина, громадське здоров’я Медицина, Педіатрія вівторок 16:00 Сміянов В.А.

Сміянова О.І.

v.smiyanov@med.sumdu.edu.ua

o.smiyanova@med.sumdu.edu.ua

21. 6 Актуальні питання гематології та трансфузіології Медицина середа 16:00 Любчак В.В. vl.lyubchak@med.sumdu.edu.ua
22. 6 Гігієна та екологія Медицина понеділок 16:00 Олешко О.М.

Ясенок В.О.

o.oleshko@med.sumdu.edu.ua

v.kurganskaya@med.sumdu.edu.ua

23. 2 Гігієна та екологія Медицина вівторок 16:00 Ясенок В. О.

Ільїна В.В.

v.kurganskaya@med.sumdu.edu.ua

v.ilyina@med.sumdu.edu.ua

24. 3 Гігієна та екологія Медицина четвер 16:00 Галушко Н.А

Касянчук В.В.

galnatmed@gmail.com

v.kasyanchuk@med.sumdu.edu.ua

25. 2 Профілактика неінфекційних та інфекційних захворювань. Основи імунопрофілактики Громадське здоров’я, магістри вівторок 16:00 Ільїна В.В. v.ilyina@med.sumdu.edu.ua
26. 1 Гігієна харчування. Безпека харчових продуктів Громадське здоров’я, магістри понеділок 16:00 Касянчук В.В v.kasyanchuk@med.sumdu.edu.ua
27. 2 Санітарно-епідеміологічний нагляд Громадське здоров’я, магістри вівторок 16:00 Галушко Н.А

 

galnatmed@gmail.com
28. 3 Фізична активність у профілактиці захворювань Громадське здоров’я, бакалаври понеділок 16:00 Олешко О.М.

 

o.oleshko@med.sumdu.edu.ua

 

29. 3 Епідеміологія Громадське здоров’я, бакалаври четвер 16:00 Галушко Н.А

 

galnatmed@gmail.com
30. 3 Основи санітарно-біологічного нагляду Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Галушко Н.А

 

galnatmed@gmail.com
31. 2 Основи гігієни харчування та здорового харчування Громадське здоров’я, бакалаври понеділок 16:00 Касянчук В.В v.kasyanchuk@med.sumdu.edu.ua
32. 1 Гігієна навколишнього середовища та основи біобезпеки Громадське здоров’я, бакалаври вівторок 16:00 Галушко Н.А

 

galnatmed@gmail.com
33. 1 Мікробіологія, вірусологія та імунологія Медицина понеділок 15.10 Івахнюк Т.В. t.ivakhnjuk@med.sumdu.edu.ua
34. 2 Кліщова Ж.Є. j.klishchova@med.sumdu.edu.ua
35. 3 Піхтірьова А.В. a.pikhtirova@med.sumdu.edu.ua
36. 4 Медицина понеділок 15.10 Любчак В.В. vl.lyubchak@med.sumdu.edu.ua
37. 5 Медицина вівторок 15.10 Ребрій Ю.О. y.samodiy@med.sumdu.edu.ua
38. 6 Медицина, Стоматологія середа 15.10 Гура Ю.А. juliiagura.sumdu@gmail.com
39. 7 Медицина середа 15.10 Шевченко О.М. dr.olegshevchenko@gmail.com
40. 1 Проблемно-орієнтоване навчання Медицина понеділок 15.10 Івахнюк Т.В.
t.ivakhnjuk@med.sumdu.edu.ua